You Are Here : Home » About us

SANOOKDEE TOURS & TRVEL

สนุกดีทัวร์ แอนด์ ทราเวิล ได้เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักในการท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ แล้วอยากจะแบ่งปันความรู้สึกต่าง ๆ ที่ได้พบได้สัมผัสมาให้กับผู้ซึ่งรักในการท่องเที่ยวเหมือนกับเรา เราจึงขอเสนอตัวเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะนำท่านไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านต้องการอยากจะไปสัมผัส

ทางบริษัทฯ มีความชำนาญในการนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงในเรื่องของการจัดศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, จัดทำการประชุม สัมมนา, จัดทำกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร

เรายินดีให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง เพราะท่านเปรียบเสมือนหนึ่งบุคคลสำคัญของเรา


" เที่ยวดี เที่ยวสนุก เที่ยวไปกับ สนุกดีทัวร์ แอนด์ ทราเวิล "

© 2012 Powered By SANOOKDEE TOURS & TRAVEL

Scroll To Top